It is currently Sun Oct 21, 2018 12:02 amPost new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 
Author Message
 Post subject: Her sier de det selv: svake resultater i barnevernet
PostPosted: Mon Oct 05, 2015 6:51 am 
Offline
Superposter
User avatar

Joined: Wed Feb 08, 2006 8:48 am
Posts: 6818
Location: Oslo
  

Her sier de det selv: svake resultater i barnevernet


Tarja Pösö, Marit Skivenes & Anne-Dorthe Hestbæk:
Barnevernet i den Danske, Finske og Norske velferdsstaten – på tide med et barnefokus?
Abstract
Taylor & Francis Online, 27 august 2013

Dette er et sammendrag av en artikkel i tidsskriftet European Journal of Social Work, Vol 17, Issue 4, 2014. Sammendraget er både på engelsk, norsk, finsk og dansk.

"Trass i et tydelig forebyggingsperspektiv i barnevernet kombinert med universelle velferdstjenester, så er det et relativt høyt antall barn i barnevernet som er plassert utenfor hjemmet. Samlet fremstår resultatene for barnevernet svake."

Men, akkurat som man måtte vente fra sosialarbeidsbyråkrater (som disse er), røper de seg, ved å trekke en konklusjon som ikke akkurat virker logisk men som unnskylder systemet helt, og mer enn antyder at prinsippene om familietilhørigheten (de kaller det "familieorienteringen") og det å ikke foreta større inngrep enn nødvendig, det er dette (mener disse forfatterne) som er galt! At det er "på tide" å sette barnet "i sentrum", som tittelen sier:

"Andre problemer handler om de normative premissene for barnevernsystemet, slik som familieorienteringen og det minste inngreps prinsipp. Disse prinsippene er nær knyttet til logikken for velferdsstatens universelle tjenester, og kan resultere i at mangfoldet i barns behov, rettigheter, risikoer og barns alder blir oversett. Vi argumenterer for at mange av de nåværende prinsippene i barnevernet utfordres av et barneperspektiv som respekterer barns behov, retter og stemmer."

Utrolig! Det viser nok en gang at det ikke finnes noe solid grunnlag i fakta for beskyttelse av barn slik vårt nåværende barne'vern' driver. Det fins ingen vei ut av dette uføret annet enn å nedlegge den nåværende utdannelsen og etaten og sende hele flokken på dør, så man kan få begynt på nytt å bygge opp en virkelig sosial tjeneste for barns velferd fra grunnen.Se også:
Bufdir-rapport: Åtte av ti er fornøyd?
En våken rapportlesers analyse av Bufdir's rapport

  

_________________
Hjemmeside http://www.mhskanland.net


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Her sier de det selv: svake resultater i barnevernet
PostPosted: Tue Oct 06, 2015 2:45 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
-rom-
NIBR-rapport 2006:7 Hjelpetiltak i barnevernet – virker de?

«Det synes som norsk barnevern sliter med et paradoks: Barnevernet bruker i stor grad tiltak som vi har lite systematisk, forskningsbasert kunnskap om og som vi ”er usikre på” eller ”tror på” mye ut fra tradisjoner. Disse tiltakene har vært brukt i årtier, og man har verken klart å finne ut nøyaktig hvordan de virker eller klart å sette noe annet i stedet (”nye tiltaksformer”).»

Har nevnt denne og mye mer her:
http://barnevernet.origo.no/-/bulletin/ ... r-tabu-tro

Et annet sted barnevernet inrømmet mangelen på virkning er her:
http://forskning.no/meninger/kronikk/20 ... arnevernet

Her er også noe:
http://www.bufdir.no/nn/Bibliotek/Dokum ... =070194335

Sitat:
Totalt sett foreligger det relativt lite forskningsbasert kunnskap om virkningene av de ulike tiltakene, med unntak av enkelte av de nyere tiltaksformene. I norsk sammenheng er det behov for bedre og mer omfattende forskning som i langt større grad vektlegger design som muliggjør konklusjoner knyttet til effekter av de tiltakene som implementeres, og som er tydelige på utfallsmål

Denne siden var nede nå:
http://www.hioa.no/Aktuelle-saker-NOVA- ... som-virker

Har ikke sjekket innhold, men vi vet at familieråd har en viss effekt.

Vet ikke om det kan finnes noen gode poeng i dette:
http://www.nb.no/nbsok/nb/0f511083538f9 ... bf?index=1
Et kritisk blikk på evidensbaseringen i det statlige barnevernet: Hva virker og hvorfor?
-rom-

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Her sier de det selv: svake resultater i barnevernet
PostPosted: Tue Oct 06, 2015 1:05 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 903
Akkurat det samme slås fast i den nylig offentliggjorte Bufdir-rapporten: Det går dårlig med barn i barnevernet. Samtidig konstaterer forskerne at man ikke kjenner virkningen av tiltakene.

I de fleste andre sammenhenger vil slike observasjoner være uforenlig med at virksomheten fortsetter i samme spor.

I barnevernet rasjonaliserer man motsatt: Dårlige resultater blir bevis for at man "tar" de rette barna, og at de ville hatt det enda verre om de hadde blitt boende hjemme. Men det finnes ingen forskning som støtter en slik konklusjon.

Hypotesen som barnevernet fremfører blir likevel at man må inn enda tidligere for at barna ikke skal ta skade.

Dette farlige resonnementet tar politikerne til seg nokså ukritisk, noe som er årsaken til dagens situasjon.

Barneverntjenesten har på sett og vis kommet i et uføre hvor det er svært vanskelig å snu, uten at det vil medføre store endringer i måten samfunnet tenker barnevern på. Dette kan også være årsaken til at de få norske studiene av barnevern ofte er forutsigbare med hensyn til resultatene. En mer proaktiv, uavhengig og vitenskapelig tilnærming ville kanskje eksponere et barnevern som slett ikke fungerer slik mange av oss lenge har ønsket å tro.

Dersom noen sier at alle kaniner er hvite, forteller vitenskapsfilosofien oss at det har liten hensikt å gå ut for å telle hvite kaniner. Vi skal tvert imot gjøre alle bestrebelser for å finne en svart kanin, for å se om tesen holder.

Det hevdes at forskning på barnevern er vanskelig. Når forskningen som gjøres stort sett dreier seg om å telle hvite kaniner, gjør ikke dette saken bedre. Mye tyder på at vi i Norge ikke egentlig ønsker forskning som kan motbevise de tesene barnevernet har jobbet under i årtier.

Selv om rapportene som her er referert til av Holta og Skånland gir indikasjoner på at barnevern kan virke mot sin egen hensikt, er dette så ubehagelig informasjon at politikerne enn så lenge velger å se en annen vei.


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Her sier de det selv: svake resultater i barnevernet
PostPosted: Wed Oct 07, 2015 3:12 am 
Offline
Site Admin
User avatar

Joined: Sun Feb 05, 2006 7:18 pm
Posts: 7442
Location: Mosjøen, Vefsn kommune på Helgeland.
familien-er-samlet wrote:
I barnevernet rasjonaliserer man motsatt: Dårlige resultater blir bevis for at man "tar" de rette barna, og at de ville hatt det enda verre om de hadde blitt boende hjemme. Men det finnes ingen forskning som støtter en slik konklusjon.


Sitat fra danske forskere (2011):
Resultaterne ligger på linje med andre internationale effektstudier og peger på, at tidligere anbragte børn kommer ud af anbringelsen med negative konsekvenser – omend af begrænset størrelse – både hvad angår marginalisering, helbred og kriminalitet.

Har skrevet om det her:
http://r-b-v.net/forum/viewtopic.php?p=31346#p31346

Sitatet er fra de danske forskerne:
http://www.sfi.dk/resum%C3%A9_tidligere ... 10248.aspx

_________________
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
.
"Vårt" lysebrune-mørkerøde såkalte barnevern stjeler mennesker
> Radikalt forum mot familiedestruksjon: http://forum.r-b-v.net/<


Top
 Profile  
 
 Post subject: Re: Her sier de det selv: svake resultater i barnevernet
PostPosted: Wed Oct 07, 2015 12:34 pm 
Offline
Rang: Storbruker

Joined: Fri May 29, 2015 2:49 pm
Posts: 903
Her vet dere langt mer enn jeg selv. Denne tråden oppsummerer vel da ganske godt den informasjonen som må gjentas og gjentas og som må inn i befolkningens og politikernes bevissthet.

I en barnevernssak er det ofte også mange fagpersoner utenom barneverntjenesten involvert. Noen av de som var indirekte involvert i saken vår rådet oss faktisk til å forlate landet nettopp under henvisning til at resultatene av barnevern var dårlige. De visste at en omsorgsovertakelse, om den så bare ville bli midlertidig, ville kunne gjøre uopprettelig skade på barna.

Kommer vi tilbake til Norge, risikerer vi å bli betraktet som enda dårligere omsorgspersoner fordi vi nettopp har gjort det som er best for barna våre, og skånet dem fra inngrep som i verste fall ville kunne ødelegge dem.

Forskningen det vises til i denne tråden bekrefter hvor uunnværlige foreldre er for barna sine. Den viser også at det å kjempe imot at barna skal vokse opp i offentlig avlønnet omsorg, ikke bare er en emosjonell naturlig reaksjon, men at det også kan være en absolutt rasjonell handling som lar seg begrunne i det vi faktisk vet om virkningen av barnevernstiltak.


Top
 Profile  
 
Display posts from previous:  Sort by  
Post new topic Reply to topic  [ 5 posts ] 

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


You cannot post new topics in this forum
You cannot reply to topics in this forum
You cannot edit your posts in this forum
You cannot delete your posts in this forum

Search for:
Jump to:  
cron
Theme designed by stylerbb.net © 2008
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
All times are UTC [ DST ]